آموزش بررسی محتوا و فرستنده ایمیل

پیش از ارسال گروهی، فرستنده و محتوای ایمیل را بررسی کنید.

email html check

ابزار بررسی محتوای ایمیل

از عوامل موثر در رسیدن ایمیل به اینباکس، محتوا و درواقع کد HTML ایمیل شما است. استاندارد بودن قالب ایمیل و بهینه بودن برای نمایش در دستگاه های مختلف باعث بهبود فرآیند تحویل ایمیل به اینباکس و جلوگیری از اسپم شدن ایمیل های شما می شود. یکی از ابزار هایی که به خوبی کد Html ایمیل شما را آنالیز می کند htmlemailcheck.com است. با کپی و جایگذاری کد HTML ایمیل خود در ابزار این سایت، به راحتی ایمیل خود را بررسی کنید.

Email Send Score

ابزار بررسی اعتبار فرستنده

اعتبار ارسال یا "Reputation" درواقع نمره نشان دهنده کیفیت تاریخچه ارسال های شما است و تاثیر مستقیم روی رسیدن ایمیل ها به اینباکس دارد. این نمره در حساب کاربری شما قابل مشاهده است. اما برای مشاهده جزئیات دقیق اعتبار ارسال در سایت senderscore.org عضو شوید و با وارد کردن آدرس دامنه یا آی پی، اعتبار ارسال خود را مشاهده کنید.

Reputation

ابزار آنالیز اعتبار ارسال

به کمک ابزار رایگان آنالیز میلزیلا به راحتی عوامل کاهش و افزایش اعتبار ارسال خود را بررسی کرده و بهبود ببخشید. این ابزار به شما کمک میکند تا همیشه بعد از هر کمپین در جریان تغییرات اعتبار ارسال باشید و ایمیل های خود را به اینباکس مشترکین ارسال کنید.