تغییر شناسه و رمز پنل ایمیل

app.mailzila.com/security

تغییر شناسه پنل ایمیل

برای تغییر شناسه ایمیل ورود به پنل خود از بخش Account وارد پروفایل خود شوید.
توجه: حساب پنل با حساب کاربری شما متفاوت می باشد و تغییر در هر یک به تنهایی اعمال می شود.

تغییر رمز ورود پنل

برای تغییر رمز ورود به پنل خود از بخش Account وارد پروفایل خود شوید.
توجه: تغییر رمز حساب سایت و حساب پنل روی یکدیگر اعمال نمی گردد.

تغییر پروفایل پنل

پروفایل شما در پنل ایمیل شامل اطلاعات فرستنده اصلی ایمیل های شما می باشد و حتما لازم است تا توسط هر یک از مشتریان بصورت صحیح تکمیل و ثبت شود.

اطلاعات خود را به انگلیسی وارد کنید. انتخاب کشور ایران بلامانع بوده و آزاد می باشد.

عدم دسترسی به حساب

چنانچه تحت هر شرایطی دسترسی به حساب کاربری خود ندارید و یا موفق به تغییر اطلاعات خود نمی شوید لازم است تا از ایمیل ثبت نام شده یک ایمیل مستقیم به بخش پشتیبانی میلزیلا شامل درخواست خود ارسال کنید.
توجه: در صورت عدم ارسال ایمیل از آدرس رسمی ثبت شده، به درخواست شما رسیدگی نخواهد شد.

ارسال ایمیل به: support@mailzila.com
نظر شما درباره این آموزش