آموزش تنظیمات حساب کاربری سایت

ورود به حساب کاربری

برای دسترسی به حساب کاربری خود از منوی حساب در بالای سایت و یا دکمه زیر شروع کنید.
توجه: محیط حساب کاربری شما در سایت با حساب پنل ایمیل شما متفاوت می باشد.

Mailzila.com/login

تغییر رمز کاربری سایت

رمز حساب کاربری در سایت با رمز پنل ایمیل شما متفاوت می باشد.
برای ورود به حساب کاربری در سایت باید با رمزی که در زمان ثبت نام خود انتخاب کردید وارد شوید.

توجه: در صورتیکه نمی توانید به حساب خود در سایت وارد شوید از طریق لینک زیر درخواست تغییر رمز حساب خود را ثبت کنید تا ایمیل فعالسازی رمز جدید به ایمیل شما ارسال گردد.

Mailzila.com/password

داشبورد مدیریت

پس از ورود موفق به حساب خود صفحه داشبورد را مشاهده خواهید کرد که به شما امکان مدیریت بخش های مختلف حساب و سفارشات شما را در اختیار قرار می دهد.

Mailzila.com/dashboard

ویرایش مشخصات

برای تغییر اطلاعات مشتری و مشخصات کاربری خود می توانید از بخش تنظیمات حساب وارد شوید و پروفایل خود را بروزرسانی نمایید.

Mailzila.com/dashboard/account

لیست سفارشات

برای مشاهده سفارشات ثبت شده خود از بخش لیست سفارشات وارد شوید.

برای مشاهده هر یک از سفارشات خود روی دکمه نمایش کلیک کنید.

Mailzila.com/dashboard/orders

فاکتور رسمی

در صورت نیاز برای دریافت فاکتور رسمی، پس از ثبت سفارش و پرداخت موفق خود از منوی حساب کاربری خود وارد بخش فاکتور رسمی شوید و فرم مورد نظر را با اطلاعات صحیح تجاری خود تکمیل نموده و ثبت کنید.

پس از دریافت درخواست شما، واحد مالی میلزیلا طی ۷ روز کاری فاکتور رسمی را به ایمیل ثبت شده شما در فرم ارسال خواهد نمود.

Mailzila.com/dashboard/factor