آموزش گزارش جغرافیایی مشترکین

گزارش جغرافیایی چیست؟

با ارسال هر کمپین شما در لحظه به آمار و گزارشات متنوعی از فعالیت های مشترکین خود از طریق داشبورد اختصاصی کمپین دسترسی خواهید داشت و یکی از بخش های این گزارش جغرافیایی و مکانی می باشد که به شما جزییاتی درباره مکان و کشوری که مشترکین ایمیلی شما در آن هستند را در اختیار قرار می دهد.

گزارشات مکانی برای دو بخش اصلی مشترکین و کمپین ها بصورت جداگانه در دسترس می باشد.

گزارش جغرافیایی مشترکین

مشترکینی که در لیست های ایمیل شما قرار دارند پس از اولین تعامل (باز کردن یا کلیک کردن ایمیل) توسط ربات های گزارشگیری رصد شده و مکان جغرافیای کشور آن ها تحلیل و استخراج می شوند.

برای مشاهده مکان های مرتبط با مشترکین خود وارد بخش مشترکین Contacts شوید و سپس از بین گزینه های اصلی جغرافی Geography را انتخاب کنید تا در صفحه جدید گزارشات مکانی به شما نمایش داده شود.

docs contacts geography

گزارش جغرافیایی کمپین

بهمراه گزارش جغرافیایی از مشترکین، شما بخشی دیگر برای مشاهده گزارشات مکانی و جغرافیایی از کمپینهای ارسال شده خود در اختیار دارید که می توانید با کلیک روی گزینه جغرافی Geography در صفحه گزارش کمپین آن را مشاهده کنید. در این بخش شما به لیست کشورها بر اساس نرخ تعامل مشترکین در دو حالت تعداد و میزان درصدی دسترسی دارید. با کلیک موس روی هر کشور در نقشه می توانید اطلاعات را بر اساس کشور و منطقه بررسی نمایید.

docs campaign report geography

تفکیک آمار جغرافیایی

آمار و گزارشات جغرافیایی قابلیت تفکیک و نمایش بر اساس موارد مختلف را دارا می باشند. بعنوان مثال می توانید تنها آمار جغرافیای مرتبط با کانال ارسال از طریق سرور های خود را مشاهده کنید و یا کمپین های ارسال شده را بررسی کنید و یا از طریق بازه زمانی خاص اطلاعات جغرافیایی را مشاهده و بررسی کنید.

docs contacts geography filter

تفکیک آمار جغرافیایی بر اساس:

  • کانال های ارسال مختلف
  • کمپین های ارسال شده
  • بازه های زمانی مشخص
  • تعداد کلیک و باز شده
  • نرخ تعامل مشترکین