آشنایی و آموزش درباره نحوه تنظیم Ssmtp برای پنل ایمیل میلزیلا در ایمیل مارکتینگ

به راحتی می توانید میلزیلا را به عنوان یک SMTP relay برای Ssmtp اضافه کنید. فایل etc/ssmtp/ssmtp.conf را ویرایش کرده و کد ها زیر را به آن اضافه کنید.

mailhub=smtp.elasticemail.com:587

AuthUser=elasticemailusername

AuthPass=elasticemailpassword

UseSTARTTLS=YES

تنظیمات جدید به زودی و با ارسال ایمیل بعدی از طریق ssmtp اعمال خواهد شد.

عناوین آموزشی: