آشنایی و آموزش درباره آموزش استفاده از ابزار انتخاب نیچه در ایمیل مارکتینگ

این ابزار به شما این امکان را می دهد تا به سرعت و به راحتی یک لیست ایمیل یا یک سگمنت را به بخش های مختلف تفکیک کنید.

ابزار انتخاب نیچه به تعداد مشخص شده لیست تولید میکند. تعداد ایمیل ها به صورت مساوی و تصادفی در لیست ها توزیع می شود.

لیست ایمیل یا سگمنت مورد نظر خود را انتخاب کنید و از منوی “Create” روی گزینه “Nth Selection lists” کلیک کنید.

اسم لیست جدید را بنویسید و تعداد لیست هایی که تولید می شوند را انتخاب کنید.

عناوین آموزشی: