آشنایی و آموزش درباره اهمیت استفاده از دامنه شخصی برای ایمیل مارکتینگ در ایمیل مارکتینگ

درباره اتصال دامنه به پنل میلزیلا و تاثیر آن بر پیگیری گزارشات ایمیل بیشتر بدانید.

از امکانات اصلی پنل میلزیلا ثبت گزارش کلیک های انجام شده روی ایمیل ها است. برای ثبت گزارش ها میلزیلا لینک هایی در ایمیل های ارسالی باز نویسی می کند. دریافت کنندگان ایمیل هنگام کلیک روی لینک درون ایمیل از طریق لینک های بازنویسی شده به لینک اصلی هدایت می شوند و به این ترتیب گزارشات کلیک قابل ثبت است. دامنه مربوط به لینک های بازنویسی شده “tracking domain” نامیده می شوند. به صورت پیشفرض میلزیلا از یک آدرس به عنوان Tracking domain برای بازنویسی لینک ها استفاده میکند. میلزیلا این قابلیت را دارد که از دامنه خودتان به جای دامنه پیشفرض به عنوان tracking domain استفاده کنید.

 

 چرا باید از دامنه خودتان برای ثبت گزارش کلیک های انجام شده در ایمیل ها استفاده کنید؟

۱. با اضافه کردن دامنه خود توسط رکورد های SPF و DKIM، در هدر ایمیل های ارسالی و بازنویسی لینک ها، از آدرس دامنه شما استفاده می شود و دریافت کنندگان ایمیل هیچ اسمی از میلزیلا مشاهده نخواهند کرد.

 

۲. برای اجزای اصلی ایمیل مثل لینک لغو اشتراک از دامنه شما استفاده می شود نه از میلزیلا.

 

۳. به صورت پیش فرض Tracking domain میلزیلا برای کاربرانی زیادی به صورت اشتراکی استفاده می شود و این موضوع باعث می شود تا اعتبار ارسال شما و درواقع کیفیت ارسال های شما وابسته به فعالیت سایر کاربران میلزیلا باشد. استفاده از دامنه شخصی باعث بهبود اعتبار ارسال می شود که تاثیر مستقیم روی ارسال ایمیل ها به اینباکس دارد.

همچنین وجود دامنه شخصی شما به جای یک اسم واسط در ایمیل ها، باعث اطمینان بیشتر کاربران شما می گردد.

 

لینکداین
واتساپ
ایمیل
تلگرام
پرینت
فیسبوک
عناوین آموزشی: