آشنایی و آموزش درباره وضعیت های مختلف مشترکین ایمیل در ایمیل مارکتینگ

در پنل ایمیل میلزیلا هر آدرس ایمیل یک مشترک محسوب می شود و هر مشترک یک وضعیت (Status) مشخص دارد.

وضعیت مشترکین شما در پنل ایمیل میلزیلا مهم است. وضعیت مشترکین تعیین می کند که ارسال ایمیل به کدامیک از مشترکین امکان پذیر است.

وضعیت های مختلف مشترکین در پنل ایمیل میلزیلا:

 
وضعیت های قابل ارسال:

این وضعیت ها در پنل میلزیلا نشان دهنده این است که مشترک فعال است و میتوانید ایمیل های خود را به او ارسال کنید.

Engaged: همه مشترکین با این وضعیت، در شش ماه گذشته حداقل یکی از ایمیل های شما را باز کرده اند و یا روی لینک داخل ایمیل کلیک کرده اند. ایمیل های دارای این وضعیت جزو ایمیل های با ارزش شما محسوب می شوند.

Active: این وضعیت پیشفرض مشترکینی است که تاریخچه ای در پنل میلزیلا ندارند. همه لیست ایمیل های جدیدی که آپلود می کنید یا به صورت دستی وارد می کنید دارای این وضعیت هستند. شما می توانید به مشترکین “Active” ایمیل ارسال کنید. همچنین مشترکینی که به مدت ۶ ماه ایمیل های شما را باز نکنند به وضعیت “Active” تغییر خواهند کرد.

Transactional: مشترکین دارای این وضعیت فقط ایمیل های Transactional را دریافت می کنند و ایمیل های بازاریابی به آن ها ارسال نمی شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تنظیمات اضافه کردن مشترکین به لیست ایمیل های Transactional آموزش مدیریت عضویت خبرنامه را مطالعه کنید.

 

وضعیت های غیرقابل ارسال:

مشترکینی که از ارسال ایمیل به آن ها جلوگیری می شود.

Invalid: اگر وضعیت یک مشترک “Invalid” باشد یعنی یک ایمیل به این آدرس ارسال شده اما مشکلی جدی در ارسال وجود داشته مثل وجود نداشتن آدرس ایمیل یا غیر فعال بودن ایمیل به صورت دائمی.

Unsubscribed: این مشترکین روی لینک لغو اشتراک خبرنامه کلیک کرده اند و در واقع اعلام کرده اند که مایل به دریافت ایمیل از شما نیستند.

Complaint: این وضعیت به این معنی است که مشترک ایمیل شما را اسپم کرده است یا گزارش کرده است که شما برای ارسال ایمیل از او اجازه نگرفته اید.

Inactive: این وضعیت زمانی نمایش داده خواهد شد که لیست ایمیل های آپلود شده شامل ایمیل های تحت سایت باشند. همچنین می توانید در صورت لزوم برای جلوگیری از ارسال موقت ایمیل به مشترکین از این وضعیت استفاده کنید.

Stale: این وضیعت وابسته به “ابزار تفکیک ایمیل های غیر فعال” عمل می کند. زمانی که این ابزار فعال است، کاربرانی که تعداد مشخصی از ایمیل های ارسال شده شما (این تعداد را شما تعیین می کنید) را باز نکنند، وضعیتشان به Stale تغییر خواهد کرد.

 

NotConfirmed: این وضعیت زمانی استفاده می شود که مشترک فرم عضویت در خبرنامه “دوبار تایید” را تکمیل کرده اما هنوز روی لینک تایید عضویت کلیک نکرده. وضعیت این مشترک زمانی که روی لینک موجود در ایمیل فعالسازی کلیک کند به Active تغییر خواهد کرد.

 

عناوین آموزشی: