آشنایی و آموزش درباره درباره رکورد DMARC در ایمیل مارکتینگ

جزئیاتی درباره رکورد DMRC و معرفی یک ابزار ساخت این رکورد

رکورد دیمارک (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) یک پروتکل احراز هویت ایمیل است که ارجع تر از پروتکل های SPF و DKIM  ساخته شده است. رکورد های SPF و DKIM پیش نیاز های DKIM هستند. و باید قبل از DMARC اضافه شوند.

 

درباره DMARC بیشتر بدانید و ابزار ساخت DMARC پیشنهادی ما را امتحان کنید.

دیمارک به فرستنده ایمیل اجازه می دهد تا نشان دهد رکورد های SPF و DKIM تایید شده هستند و به گیرنده ایمیل دستور می دهد تا روش های تایید اعتبار (مثل ایمیل های اسپم) را برای بررسی ایمیل ها به کار نبرد.

همچنین دیمارک فقط مربوط به ایمیل های ارسالی شما از طریق میلزیلا نیست و روی بهبود کیفیت ارسال همه ایمیل های دامنه شما تاثیرگذار خواهد بود.

 

مرحله اول

Host/Name:_dmarc

Value:

http://v=DMARC1;p=none;pct=100;rua=mailto:youremailaddress@yourdomain.com;ruf=mailto:youremailaddress@yourdomain.com

مرحله دوم

هنگامی که دیگر گزارشات منفی دریافت نمی کنید پروتکل دیمارک خود را به حالت quarantine تغییر دهید تا به سرور های دیافت کننده ایمیل اعلام کنید که ایمیل های شما لزوما نامعتبر نیست و باید آن ها را از ورد به پوشه اسپم محافظت کنند.

Host/Name:_dmarc

Value:

http://v=DMARC1;p=quarantine;pct=100;rua=mailto:youremailaddress@yourdomain.com;ruf=mailto:youremailaddress@yourdomain.com

مرحله سوم

زمانی که همه ایمیل های ارسالی دامنه شما با رکورد های SPF و DKIM  معتبر هستند دیمارک خود را به حالت Reject تغییر دهید تا عدم تایید رکورد های SPF و DKIM توسط سرور های دریافت کننده و اسپم شدن ایمیل های شما، غیرقابل قبول باشد.

Host/Name:_dmarc

Value:

http://v=DMARC1;p=reject;pct=100;rua=mailto:youremailaddress@yourdomain.com;ruf=mailto:youremailaddress@yourdomain.com

*توجه: یک ایمیل اختصاصی برای قرار دادن در رکورد دیمارک در سرور خود بسازید (مثل report@yourdomain.com) تا ایمیل های ارسالی از این پروتکل را به راحتی و در هر زمان مشاهده کنید و تداخلی با ایمیل مارتینگ شما نداشته باشد.

 

برای مشاهده برچسب های محبوب قابل استفاده برای پروتکل دیمارک اینجا کلیک کنید.

عناوین آموزشی: