آشنایی و آموزش درباره ارسال به مخاطبینی که ایمیل کمپین را باز نکرده اند در ایمیل مارکتینگ

به راحتی می توانید یک کمپین ایمیل ارسال کنید، و بررسی کنید چه کسانی ایمیل کمپین را باز نکرده اند و یا چه کسانی روی لینک درون ایمیل کلیک نکرده اند. می توانید یک کمپین اختصاصی برای این افراد بسازید.

برای ساخت لیست ایمیل از کسانی که ایمیل یک کمپین را باز نکرده اند (یا روی لینک درون ایمیل کلیک نکرده اند) در صفحه کمپین روبروی کمپین مورد نظر گزینه “Create List” را انتخاب کنید.

نام لیست جدید را انتخاب کنید با استفاده از وضعیت های موجود لیست جدید را بسازید.

برای مثال اگر نیاز به مخاطبینی دارید که ایمیل کمپین را باز نکرده اند، گزینه Opened , Clicked, Bounced را غیر فعال کنید و فقط گزینه Sent را فعال بگذارید.

یا اگر نیاز به مخاطبینی دارید که ایمیل کمپین را باز کرده اند اما روی آن کلیک نکرده اند، فقط گزینه Opened را فعال کنید و سایر گزینه ها را غیر فعال کنید.

 

یک کمپین جدید بسازید و لیست جدیدی که ساخته اید را برای ارسال انتخاب کنید.

کمپین ایمیل خود را ارسال کنید!

لینکداین
واتساپ
ایمیل
تلگرام
پرینت
فیسبوک
عناوین آموزشی: